Kort #12828

 Här står jag nu ensam på stranden ...

-7	-zU-850 z:

Se: E 184-7 tt,cL?; 184-8 e^ , h3,	;\1851

185^ gg; 1856 v; 1857 v,**; 1860
1863 m

’>nn,e.
aa, ss

Information

Kortnr:
12828
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här står jag nu ensam på stranden ...

-7 -zU-850 z:

Se: E 184-7 tt,cL?; 184-8 e^ , h3, ;\1851

185^ gg; 1856 v; 1857 v,**; 1860
1863 m

’>nn,e.
aa, ss

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort