Kort #13143

 I en stuga satt den gamla
Se: E 1838 v

Information

Kortnr:
13143
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I en stuga satt den gamla
Se: E 1838 v

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort