Kort #12885

 Högt uppe i
Se: E 1876

Norrland huserar en man ..

Av Mårten Holk

dr]

Information

Kortnr:
12885
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Högt uppe i
Se: E 1876

Norrland huserar en man ..

Av Mårten Holk

dr]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort