Kort #13031

 KÖr upp nunialler gossar ty ordern lyder så ..
Se: E 1881	,1882 b5, I883 g3, IQ84 gg, 1885

Information

Kortnr:
13031
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

KÖr upp nunialler gossar ty ordern lyder så ..
Se: E 1881 ,1882 b5, I883 g3, IQ84 gg, 1885

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort