Kort #13159

 I FIOL

Information

Kortnr:
13159
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I FIOL

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort