Kort #12890

 Högvall, Carl Axel, sötare.
Se: 0 Högvall

Information

Kortnr:
12890
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Högvall, Carl Axel, sötare.
Se: 0 Högvall

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort