Kort #13278

 ■Ovw

•ULJc.

•- Bi \H

\ EL l Q. | j. j 4 8 ay Ic ;	/W • i SH*»

. o C- o

i 8 sr 2c
: N l *o^ ;

Information

Kortnr:
13278
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

■Ovw

•ULJc.

•- Bi \H

\ EL l Q. | j. j 4 8 ay Ic ; /W • i SH*»

. o C- o

i 8 sr 2c
: N l *o^ ;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort