Kort #13175

 r

I Frilsta höres ett rop ett eko ...

[av A.F.01 sson]

Se: 0 Svensson,G.

Information

Kortnr:
13175
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Frilsta höres ett rop ett eko ...

[av A.F.01 sson]

Se: 0 Svensson,G.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort