Kort #13444

 I Sverige hjärtan klappa för fosterlandets värn

av M.H.Chronvall

E 1914 tt - 1915 ss - 1916 pp - f2 - 1918 t

Information

Kortnr:
13444
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Sverige hjärtan klappa för fosterlandets värn

av M.H.Chronvall

E 1914 tt - 1915 ss - 1916 pp - f2 - 1918 t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort