Kort #13446

 I Sverige många vackra sjöar finnas

Information

Kortnr:
13446
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Sverige många vackra sjöar finnas

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort