Kort #13109

 I denna världens klagodal
Se: Zz 1840 d

Information

Kortnr:
13109
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I denna världens klagodal
Se: Zz 1840 d

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort