Kort #13334

 cX-c-c»'

E	i j CcOU

Information

Kortnr:
13334
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

cX-c-c»'

E i j C

cOU

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort