Kort #13195

 I Gustaf den Trdjes dagar fanns
Se: E 1881 f3

Information

Kortnr:
13195
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Gustaf den Trdjes dagar fanns
Se: E 1881 f3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort