Kort #13322

 I mycket är du styv som få
mel: Om väderleken det tillåter

E 1915 m -

Information

Kortnr:
13322
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I mycket är du styv som få
mel: Om väderleken det tillåter

E 1915 m -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort