Kort #13005

 HÖr opp hör opp här ropas så man kan bli för

skräckt ...

Se: E 1889 cc

Information

Kortnr:
13005
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr opp hör opp här ropas så man kan bli för

skräckt ...

Se: E 1889 cc

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort