Kort #13190

 ,U3Lrw

: E 13 24f-1 *8

X? > >

F IToO.

Information

Kortnr:
13190
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

,U3Lrw

: E 13 24

f

-1 *8

X? > >

F IToO.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort