Kort #13328

 I människor människor viljen I veta
Se: E 1865' ii

Information

Kortnr:
13328
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I människor människor viljen I veta
Se: E 1865' ii

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort