Kort #13386

 I skogen bodde en liten gubbe
Se: E I898 e

Information

Kortnr:
13386
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I skogen bodde en liten gubbe
Se: E I898 e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort