Kort #13087

 0 \rOs-i-^a~rw

Cjt~ / 2 ^

Information

Kortnr:
13087
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

0 \rOs-i-^a~rw

Cjt~ / 2 ^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort