Kort #12901

 r	^

Hör Bacchi soldater de rusta idag...

Se: [G 329J =Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior.

4:17.

Information

Kortnr:
12901
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r ^

Hör Bacchi soldater de rusta idag...

Se: [G 329J =Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior.

4:17.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort