Kort #12801

 r	^

Här köres nu och levereras varje dag ...

Se: G 159

Information

Kortnr:
12801
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r ^

Här köres nu och levereras varje dag ...

Se: G 159

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort