Kort #12903

 r

Hör beväringsgossar nu
Se: Y 1-866 j

Information

Kortnr:
12903
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Hör beväringsgossar nu
Se: Y 1-866 j

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort