Kort #13462

 I Torpa församling i januari månad.
Se: S 184-9 qq

Information

Kortnr:
13462
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Torpa församling i januari månad.
Se: S 184-9 qq

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort