Kort #13047

 r

HÖSTEN I

Information

Kortnr:
13047
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

HÖSTEN I

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort