Kort #13198

 r

I Göteborg där finns en man

Se: 0 Vetterlind

Information

Kortnr:
13198
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Göteborg där finns en man

Se: 0 Vetterlind

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort