Kort #13267

 I Lerbergs socken i en by som kallas is
Se: N 1819 c

Information

Kortnr:
13267
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Lerbergs socken i en by som kallas is
Se: N 1819 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort