Kort #13170

 I folk som bon på vidan jord
Se: Zz 1857 h

Information

Kortnr:
13170
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I folk som bon på vidan jord
Se: Zz 1857 h

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort