Kort #13146

 r

I England har bildats ett samfund av

£5

Set E 1890 C3, l5, 1891 xx, j5, 1892 z;
1901 00, 1905 q5 - 1910 b4 - 1917 tt -

dårar .

1898 bb

Information

Kortnr:
13146
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I England har bildats ett samfund av

£5

Set E 1890 C3, l5, 1891 xx, j5, 1892 z;
1901 00, 1905 q5 - 1910 b4 - 1917 tt -

dårar .

1898 bb

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort