Kort #13371

 r

I seklets morgon plöjde våra fäder..

Se: E 1900 q3, u3

[A

1901 n

v J.H.Chronvallj

Information

Kortnr:
13371
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I seklets morgon plöjde våra fäder..

Se: E 1900 q3, u3

[A

1901 n

v J.H.Chronvallj

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort