Kort #13045

 5«~: &	j	C_ j

't8 3V- * 483:f ; j8Syt-o"

S 1735 a

Information

Kortnr:
13045
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

5«~: & j C_ j

't8 3V- * 483:f ; j8Syt-o"

S 1735 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort