Kort #13199

 I Göteborg en stor olycka hände

Information

Kortnr:
13199
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Göteborg en stor olycka hände

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort