Kort #13286

 I längtan tron framkommer ...
Se: Zz 185^ a; 1898 e; 1859

I870 f

Information

Kortnr:
13286
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I längtan tron framkommer ...
Se: Zz 185^ a; 1898 e; 1859

I870 f

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort