Kort #13332

 I mörka, gränden i en vindskupa
Se: E 1895 i

Information

Kortnr:
13332
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I mörka, gränden i en vindskupa
Se: E 1895 i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort