Kort #12745

 H y c k e r t, Frans Viktor Oskar
Det satt en gång en korp uti ett träd ..

Information

Kortnr:
12745
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

H y c k e r t, Frans Viktor Oskar
Det satt en gång en korp uti ett träd ..

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort