Kort #12982

 Hör musikens toner så klara ...

[av S.J.Palraqvist]

Se: E 1903 f3

Information

Kortnr:
12982
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör musikens toner så klara ...

[av S.J.Palraqvist]

Se: E 1903 f3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort