Kort #13412

 I staden alltid något sker
Se: P 33

r

Information

Kortnr:
13412
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I staden alltid något sker
Se: P 33

r

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort