Kort #12688

 Hur strålar din skönhet i högtidens glans
Se: N 1853 g

Information

Kortnr:
12688
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur strålar din skönhet i högtidens glans
Se: N 1853 g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort