Kort #12864

 Höga allmakt giv mig styrka ...

Se: Zz 1786 t>

"s ntJppe.Z.P. 8.15:7 ](1787)[Zz 1787 n] = Skilling
tryck. Samlingsband av fotokopior. 5il0.

Information

Kortnr:
12864
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Höga allmakt giv mig styrka ...

Se: Zz 1786 t>

"s ntJppe.Z.P. 8.15:7 ](1787)[Zz 1787 n] = Skilling
tryck. Samlingsband av fotokopior. 5il0.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort