Kort #12947

 Hör hit god vänner ställ opp er alla i klunga
mel. P. Jönsson

E 1915 e -

Information

Kortnr:
12947
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör hit god vänner ställ opp er alla i klunga
mel. P. Jönsson

E 1915 e -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort