Kort #13296

 I Malmö stad finns en butik

Se: E 190b qq

Information

Kortnr:
13296
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Malmö stad finns en butik

Se: E 190b qq

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort