Kort #13157

 I Finland där åto vi rovor och gröt ...

,	[ur:Regina v„ Emmerita]

Se: E 1910 f4 - 1915 xx - 1916 a -

Information

Kortnr:
13157
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Finland där åto vi rovor och gröt ...

, [ur:Regina v„ Emmerita]

Se: E 1910 f4 - 1915 xx - 1916 a -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort