Kort #13019

 Hör ropen i öster, de båda en tid
av Hj. Wide, mel: Fagerövalsen

E 1921

n -

Information

Kortnr:
13019
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör ropen i öster, de båda en tid
av Hj. Wide, mel: Fagerövalsen

E 1921

n -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort