Kort #13246

 I juni månad i år som flera
Se: Y 1866 a

Information

Kortnr:
13246
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I juni månad i år som flera
Se: Y 1866 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort