Kort #13417

 I etatarens stuga först dagen jag såg
Se: £ 1905 a

Information

Kortnr:
13417
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I etatarens stuga först dagen jag såg
Se: £ 1905 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort