Kort #12756

 • •

Håll i stå i en etilig melodi
Se: E 1909 w _ 1911 a2 - 1914 qq

Information

Kortnr:
12756
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

• •

Håll i stå i en etilig melodi
Se: E 1909 w _ 1911 a2 - 1914 qq

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort