Kort #13225

 I huset nummer fyra man vakade en natt
E 1917 dd -

Information

Kortnr:
13225
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I huset nummer fyra man vakade en natt
E 1917 dd -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort