Kort #12647

 Hur hor man ej männer som klaga besatt
Se: E 1905	- 1910 b4 - 1917 tt -

Information

Kortnr:
12647
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur hor man ej männer som klaga besatt
Se: E 1905 - 1910 b4 - 1917 tt -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort