Kort #12989

 HÖr ni raska gossar som excera ska
Se: E 1863 pp

Information

Kortnr:
12989
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr ni raska gossar som excera ska
Se: E 1863 pp

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort