Kort #12683

 Hur skull * min ögon kunna se ...
Se: A 11

"s [Upps.Z.P.S.25:18] (1787) [N 1787 e]=Skilling-

tryck.Samlingsband av fotokopior. 5»8*

"s [E 1810 sJ=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.
8:14.

Information

Kortnr:
12683
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur skull * min ögon kunna se ...
Se: A 11

"s [Upps.Z.P.S.25:18] (1787) [N 1787 e]=Skilling-

tryck.Samlingsband av fotokopior. 5»8*

"s [E 1810 sJ=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.
8:14.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort