Kort #13138

 skog en bonde bodde

Information

Kortnr:
13138
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

skog en bonde bodde

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort